Konferencja naukowa

Rośliny lecznicze w nauce i kulturze

Pierwsza Edycja 2022 oraz Druga Edycja 2023

Konferencja zakończona

POD PATRONATEM

Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie
(Decyzją Prezydium OIA w Warszawie farmaceuci uczestniczący w Konferencji mogą otrzymać 4 punkty edukacyjne za udział)

PATRONAT MEDIALNY

Pism naukowych „Farmacja Polska”, „Medycyna Nowożytna”, „Postępy Fitoterapii”.

TERMIN I MIEJSCE:

Ciechanowiec, Warszawa, 19-21 maja 2023 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 maja.

Rośliny i leki pochodzenia roślinnego są przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy prowadzących prace w zakresie nauk przyrodniczych, ale także są problemem badawczym w naukach humanistycznych i społecznych. Te nurty badań rzadko się spotykają, konfrontują czy dopełniają. Wysiłki zbliżenia nauk eksperymentalnych, np. fitochemii i farmakologii z badaniami historycznymi i społecznymi w zakresie ziołoznawstwa i ziołolecznictwa podejmowała profesor Barbara Kuźnicka w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk od lat 80. XX wieku. Do tych wysiłków nawiązuje tytuł konferencji, która jest adresowana do badaczy reprezentujących antropologię kulturową, historię nauki, historię medycyny, historię farmacji, historię botaniki, archeobotanikę, językoznawstwo, farmakognozję, botanikę farmaceutyczną, rolnictwo, leśnictwo i inne dyscypliny.

FORMA KONFERENCJI: tryb hybrydowy

Przewidujemy ponad 30 referatów 20 minutowych oraz 10 minutowe doniesienia naukowe, w 4-6 sesjach, w ciągu trzech dni.

Udział on-line:

Uczestnicy w trybie on-line otrzymają dostęp w czasie rzeczywistym do prezentowanych podczas Konferencji treści.

W trakcie wystąpień oraz w ramach podsumowań sesji będzie możliwość zadawania pytań i podjęcia dyskusji za pomocą dedykowanego CHATU.

CHAT będzie obsługiwany przez osoby, które w czasie rzeczywistym, fizycznie będą brały udział w Konferencji.

Opiekunowie CHATU będą odpowiadać na Państwa pytania i sugestie oraz mogą przekazywać Państwa pytania kierowane do Prelegentów.

Organizatorzy planują w przyszłości publikację referatów w formie artykułów w pismach naukowych oraz publikację wybranych prelekcji po ich opracowaniu na stronie Konferencji oraz na Facebooku "Rośliny lecznicze w nauce i kulturze".

Udział w Konferencji jest odpłatny.

ZAKWATEROWANIE

Poniżej przedstawiamy propozycję miejsc zakwaterowania na czas Konferencji. Nie pośredniczymy w rezerwacjach, a wskazujemy miejsca naszym zdaniem dogodne do noclegów w terminie Konferencji.

Prosimy o indywidualny kontakt z hotelami i Domem Gościnnym.

Hotel Gromada Warszawa Centrum
Orientacyjna cena: od 306-400 zł za 1 pokój/1 osobę

pl. Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
telefon: +48 (22) 582 99 00
email: warszawahotel.centrum@gromada.pl
www.gromada.pl

Dom Gościnny Zgromadzenia Sióstr
Orientacyjna cena: 95 zł/pokój 1 osobowy, 75 zł/ od osoby za pokój 2 osobowy (bez śniadania)

ul. Żytnia 11
01-014 Warszawa
telefon: 609 342 444
email: domsiostrubm@gmail.com
www.pddm.pl

Ibis Hotel Stare Miasto
Orientacyjna cena: 440-550 zł za 1 pokój/1 osobę

ul. Muranowska 2
00-209 Warszawa
telefon: +48 22 310 10 00
email: H3714@accor.com
accor.com